31/12/2020 13:42
Xem với cỡ chữ

Phó Giám đốc Chi nhánh NHPT Khu vực Sông Tiền nhận Quyết định nghỉ hưu

Ngày 25/12/2020, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Khu vực Sông Tiền tổ chức công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho ông Lê thanh Phong - Phó Giám đốc Chi nhánh.
Dự lễ có ông Nguyễn Gia Thế, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng ban Kiểm soát NHPT; Ông Ngô Văn Tuấn, Phó Trưởng Ban tổ chức cán bộ NHPT.
Sau gần 37 năm công tác, trong đó có 25 năm gắn bó với NHPT và các tổ chức tiền tiền thân; giữ cương vị là người đứng đầu của các tổ chức: Cục Đầu tư Phát triển Tiền Giang, Chi nhánh Quỹ Hỗ trợ đầu tư Quốc Gia; Chi nhánh Quỹ Hỗ trợ phát triển Tiền Giang, Chi nhánh NHPT Tiền Giang; Phó Giám đốc Chi nhánh NHPT Khu vực Bến Tre - Tiền Giang và Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Phó Giám đốc Chi nhánh NHPT Khu vực Sông Tiền; ông Lê Thanh Phong đã hoàn thành nhiệm vụ, đủ điều kiện nghỉ hưu theo chế độ của Nhà nước kể từ ngày 01/01/2021. 
Ông Nguyễn Gia Thế thay mặt Ban lãnh đạo NHPT đã trao quyết định nghỉ hưu cho ông Lê Thanh Phong; phát biểu, ghi nhận, biểu dương những đóng góp của cá nhân ông Phong cùng Chi nhánh NHPT Khu vực Sông Tiền, cũng như các tổ chức tiền thân đã đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển Ngành./.
Ngọc Châu
 
Tìm theo ngày :