24/11/2020 15:05
Xem với cỡ chữ

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung các thành viên Hội đồng khoa học NHPT

Ngày 20/11/2020, Hội đồng quản trị NHPT ra quyết định số 447/QĐ-NHPT về việc điều chỉnh, bổ sung các thành viên Hội đồng khoa học NHPT Việt Nam.
Theo đó, điều chỉnh bổ sung các thành viên Hội đồng khoa học nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm có: TS. Nguyễn Long Vân – Phó Tổng Giám đốc là Chủ tịch, Th.S Nguyễn Chính Tuấn – thành viên HĐQT là Phó Chủ tịch; TS Phạm Văn Bốn – Giám đốc Tạp chí HTPT là thư ký
Các thành viên gồm có: Th.S Nguyễn Gia Thế –  Trưởng Ban Kiểm soát, Th.S Trần Tú Cát – Trưởng Ban Quản lý rủi ro tín dụng, Th.S Đỗ Thành Ân – Phó Trưởng ban phụ trách Ban Thư ký HĐQT, TS. Phan Thanh Phú – Phó Chánh Văn phòng phụ trách, Th.S Võ Trường Giang – Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Kiểm tra giám sát, Th.S Trần Thị Mỹ Hạnh – Thành viên ban Kiểm soát, TS. Hoàng Phương Lan – Phó Chánh Văn phòng, TS. Nguyễn Cảnh Hiệp – Phó Trưởng Ban Kế hoạch nguồn vốn, Đỗ Thị Trà Linh – Phó Trưởng Ban tín dụng 1, Th.S Nguyễn Duy Khánh – Phó Trưởng Ban Tài chính kế toán, Th.S Ngô Văn Tuấn – Phó Trưởng ban Tổ chức cán bộ.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Theo QĐ số 447/QĐ-NHPT
Tìm theo ngày :